Bielizna nocna i odzież z jedwabiu naturalnego

Polski producent

BILQUIS: Marka dla Wymagających Kobiet

Faq

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych na pośrednictwem strony internetowej www.bilquis.love, jego podstron, zawieranych umów oraz świadczonych usług elektronicznych oraz zasady stosowania plików cookies.

Polityka prywatności ma na celu zapewnienie ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), dalej jako „RODO”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mayka Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-939), ul. Międzynarodowa 31A/3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815382, REGON: 385094110, NIP: 1133008113.

Możesz się z nami skontaktować:

  • korespondencyjnie na adres: Mayka Group sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 31A/3,03-939 Warszawa;
  • telefonicznie za pomocą numeru telefonu: +48 509 685 344;
  • za pośrednictwem wiadomości email wysyłając wiadomość na adres email: CONTACT@BILQUIS.LOVE.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie automatycznie zbieramy dane dotyczące Twojej wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego.

Dodatkowo, podczas korzystania oraz zakupów w sklepie internetowym www.bilquis.love możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane te są niezbędne, aby składanie zamówienie zostało zapisane w systemie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, wysyłki newslettera oraz najlepszego dostosowania naszej oferty do potrzeb naszych Klientów. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu: 

  • przygotowania oferty, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, wystawiania faktur, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • prowadzenia dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentów księgowych będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na nas, odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane przekazujemy: firmie księgowej, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, firmie informatycznej, dostawcy usług hostingowych, podmiotom świadczących usługi wysyłki newslettera, bankowi, kancelarii prawnej.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

Z uwagi na to, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystając ze sklepu www.bilquis.love w niektórych obszarach wykorzystujemy pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go. Zapis plików Cookies zwiększa wydajność oraz wygodę z korzystania z naszej strony. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i jego użytkownika, nie naruszają w żaden sposób Państwa prywatności. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych.

Komunikacja pomiędzy Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL. Państwa dane osobowe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 przechowywane są w zbiorze danych Mayka Group Sp. z o.o.. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie www.bilquis.love/polityka-prywatnosci/